Koszt wyceny nieruchomości

Koszt usługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie dla każdego klienta w zależności od terminu i warunków wykonania czynności, kosztów ponoszonych przez rzeczoznawce majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami w szczególności :dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych takich jak:

 

  • aktualny odpis z księgi wieczystej,

  • wypis i wyrys z ewidencji gruntów, budynków i lokali

  • dokumentacja techniczna budynku (rzut lokalu)

  • wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy,

  • decyzja o przydziale lokalu,

  • zaświadczenie o samodzielności lokalu,

  • decyzja o warunkach zabudowy,

  • decyzja o pozwoleniu na budowę,

  • pozwolenie na użytkowanie.

« Powrót

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź